Doneer

HELP ONS IN HET UITREIKEN NAAR DE DAK- EN THUISLOZEN VAN ULAANBAATAR

U kunt dit doen door ons werk bekend te maken in uw omgeving, een actie te organiseren, en door middel van een financiële bijdrage. Elk beetje help mee om een verschil te maken in de levens van dakloze verslaafden in Ulaanbaatar

Belastingaftrekbare giften voor ons werk kunnen overgemaakt worden via Stichting Assistance International, NL70 ABNA 0616 7858 28 o.v.v. ‘Sergelt Ood Mongolië’.

Heel hartelijke dankt voor uw steun!

error: Content is protected !!