Woongemeenschap Project (Zomer 2022)

Terugkeren naar de Samenleving na Alcoholrehabilitatie

Als dakloze opnieuw een leven opbouwen in de samenleving is ontzettend moeilijk en tijdelijke ondersteuning na alcoholrehabilitatie is vrijwel ontbrekend. Rehabilitatie centra zijn onmisbaar als eerste stap naar herstel, maar we constateren ook dat dit alleen niet voldoende is om een einde te maken aan dakloosheid en verslaving. De nazorg ontbreekt vaak en na rehabilitatie staan velen er weer alleen voor. Door het ontbreken van een gezonde sociale kring, een betrouwbare baan en een geschikte woonplek vallen velen zwaar terug in hun verslaving en belanden opnieuw op straat.
Terugval op de weg naar herstel is voor velen een realiteit, maar we geloven ook dat sommige terugvallen voorkomen kunnen worden met een voorbereidingstraject dat volgt op alcoholrehabilitatie. En dat is wat we willen bieden met ons gemeenschappelijk woonproject: toekomstperspectief met focus op terugkeer, continu herstel en stabiliteit.

Een Gezonde Leefomgeving Creëren

Ons gemeenschappelijk woonproject is een traject om daklozen na hun verblijf in een verslavingszorg centrum te helpen door te stromen naar een leven terug in de samenleving. Via ons gemeenschappelijk woonproject bieden we een alcoholvrije, betaalbare en ondersteunende woonomgeving voor maximaal 15 bewoners. Ons doel is hen bij te staan in hun herstelproces en het verder opbouwen van hun nieuwe leven, met minder risico voor terugval, met name in de eerste moeilijkste periode na rehabilitatie.

Gezamenlijk Op Weg Naar Herstel

Door wederzijdse steun, bemoediging en verantwoordelijkheid zetten bewoners zich in om niet alleen hun eigen herstel en groei te zoeken, maar ook die van hun medebewoners en lotgenoten. Daarnaast faciliteren we geregeld zelfhulpgroepen en trainingen in persoonlijke groei en ontwikkeling.
error: Content is protected !!