Over Ons

Wie Zijn We
Zorg, aandacht en erkenning geven aan daklozen in Ulaanbaatar en samen toewerken aan verlichting, verbetering en verandering. Binnen het beperkte hulpaanbod voor daklozen willen wij de ontbrekende schakel zijn die hen kan verbinden met beschikbare hulp, zodat ze uit een vicieuze cirkel van hopeloosheid, verslaving en uitsluiting kunnen stappen en hun rechtmatige plaats in de samenleving weer in te kunnen nemen.

VISIE & APPROACH

Wij werken vanuit de Presentiebenadering, dat staat voor goede zorg voor mensen in extreem gemarginaliseerde posities. Het opbouwen van een goede relatie tussen zorgbieder en degenen die zorg ontvangen staat centraal. Relaties vormen de basis voor gezonde hulp bieden en ontvangen. We willen er zijn met en voor de persoon zonder de focus op 'problemen oplossen’. Zo kan de ander zich gezien, gehoord en volledig mens voelen en samen kan er dan gezocht worden wat nodig en wenselijk is in een situatie. We streven naar het vinden van een zo volstaand mogelijke relatie tot het leven – ook als dat leven vastzit.
Inloopbus
Met onze Inloopbus bezoeken we groepen daklozen op verschillende locaties in de stad om relaties op te bouwen, in basisbehoeften te voorzien en bruggen te slaan naar andere zorgorganisaties.
Woongemeenschap
Met onze woongemeenschap bieden we extra ondersteuning aan daklozen na afronding van een verslavingszorgtraject om zich voor te bereiden op een stabiel en zelfstandig leven terug in de samenleving.

Voor meer informatie over deze en andere projecten zie ‘Onze Projecten’

Samenwerkende Organisaties & Trainingen

Wij werken samen met een aantal lokale verslavingszorgcentra en de ziekenhuizen ‘Enerel’ en ‘Agape’ in Ulaanbaatar. In samenwerking met Verslavingszorg ‘De Hoop’ Nederland verzorgen wij trainingen voor medewerkers en vrijwilligers en jaarlijkse trainingen voor verslavings-, gezondheids- en maatschappelijke werkers.

In 2015 zijn we onze activiteiten begonnen als project ‘Sergelt’ onder de Internationale NGO Good Neighbor Society in Mongolia. Sinds April 2020 zijn we onafhankelijk en onder lokaal bestuur verder gegaan als lokale NGO ‘Sergelt Ood’

Staff And Volunteers

Meet the team behind Sergelt Ood

error: Content is protected !!