De opstart van ‘Sergelt Ood’

De opstart van ‘Sergelt Ood’

In April 2020 is onze NGO een feit geworden. Tot die tijd, vanaf 2015, stonden we bekend als project ‘Sergelt’ onder de International NGO Good Neighbor Society (GNS).

We zijn GNS dankbaar voor de kans die ze ons hebben gegeven onze activiteiten onder hen op te starten en te ontwikkelen; voor het feit dat ze een opstap voor ons zijn geweest om onafhankelijk en lokaal te worden. Een belangrijk streven van ons was en is het toewerken naar meer lokaal eigenaarschap en verantwoording voor onze activiteiten. We geloven dat voortzetten als lokale NGO met lokaal leiderschap enorm zal bijdragen dit te bereiken.

We kijken uit naar wat voor ons ligt en naar nieuwe mogelijkheden om onze dakloze doelgroep nog beter te kunnen ondersteunen en versterken om uit hun leven van dakloosheid en verslavingen lost te breken; op weg naar herstel en een stabiel leven met doel terug in de samenleving.

Ontzettend bedankt voor alle steun, betrokkenheid en het vertrouwen die we van jullie mochten ontvangen! Met nieuwe mogelijkheden liggen ook nieuwe uitdagingen voor ons; we hopen daarom we dat u deel wilt blijven uitmaken van ons werk onder de daklozen!

De beperkingen om ​​corona-uitbraken te voorkomen zorgden en tegelijkertijd voor dat het leven van de daklozen nog moeilijker werd. Zij behoren tot de meest kwetsbaren om het virus op te vangen en worden nu ook nog meer gemeden. Verslavingszorgcentra en ziekenhuizen zijn terughoudender om daklozen in nood op te vangen en veel recyclepunten zijn gesloten, waardoor er ook minder geld te vinden is met het inzamelen van lege flessen (de enige vorm van inkomsten voor de daklozen).

Share This Post:

Recent Posts

error: Content is protected !!